• 1 سطح 1
  • 2 نوع کفش 2
  • 3 مسافت 3
  • 4 پرونیشن 4

بهترین کفش مناسب خود را پیدا کنید

قدم اول : روی چه سطحی می دوید؟

جاده
بیابانی

چه نوع کفشی می پوشی؟

مردانه
زنانه
کودکانه

چه مسافتی میدوید؟

من کمتر از 10 مایل در هفته میدوم
مسافت کم
من بین 10 تا 20 مایل در هفته میدوم
مسافت متوسط
من بیشتر از 20 مایل در هفته می دوم
مسافت زیاد
من به کفشی برای دوندگی مسابقا ی و یا تمرینی نیازمندم
دوندگی حرفه ای

پرونیشن شما چگونه است؟

پرونیشن یعنی هنگام دوندگی ساق و کف پا چگونه رفتار می کنند

پرونیشن رو به پایین
پرونیشن طبیعی
پرونیشن رو به بالا
پرونیشن شدید

رو به پایین

کف پایی که وزن بدن را به لبه خارجی پاها منتقل می­ کند، می ­تواند در معرض ضربه­ های انتقالی شدید از پاها باشد

طبیعی

یک دونده طبیعی یا دچار مشکلی نمی­ شود و یا به مشکلات حرکتی کمی بر­می­ خورد

رو به بالا

کف پایی که وزن بدن را به لبه داخلی آن منتقل می­ کند، می­ تواند مشکلاتی در رابطه با زمان داغ شدن عضله ­ها و طولانی بودن زمان چرخش کف پا نسبت به ساق پا داشته باشد

شدید

کف پایی که وزن بدن را به طرز حادی به لبه داخلی پا منتقل می­ کند موجب انتقال کاهشی و ضعیف ضربه­ های پا و اختلال جدی در عملکرد پا می­شود و می­ تواند باعث آسیب پا شود